• +4721075035

Ofte stilte spørsmål

Vedlikehold av granittbenkeplater

Granitt er ett hundre prosent naturmateriale med unik farge og mønster. Mange steder i verden produseres det benkeplater av granitt som brytes fra jordskorpen, blir skåret i ønsket størrelse før kanter og overflater bearbeides.

Benkeplater av granitt er slitesterke, varmebestandige og varer ved regelmessig og riktig pleie i flere tiår.

Daglig rengjøring

For rengjøring av granittbenkeplater anbefaler vi å bruke en fuktig klut (mikrofiber), varmt vann og om nødvendig også et nøytralt (pH 7), svakt alkalisk (pH 8-10) eller svakt surt (pH 4-6) rengjøringsmiddel. Det bør foretrekkes bruk av midler som er spesielt beregnet for bruk med naturstein, og svært sure eller blekende rengjøringsmidler bør unngås.

Steinoverflaten er også følsom for skurende materialer – mikroskader kan oppstå både ved bruk av stålsvamp og av tilfeldige sandkorn på kluten.

Forebygging og fjerning av flekker

Granittoverflaten bør beskyttes godt mot flekker, særlig forsiktig bør man være med benkeplater av lyse granittsorter. Unngå at kjemikalier og etsende midler havner på benkeplaten. Man bør også være oppmerksom på at riper forårsaket av metallgjenstander svært lett blir synlige på den slipte og læraktige overflaten.

Den enkleste måten å unngå flekker på benkeplaten er å fjerne smuss umiddelbart så det ikke får tørke eller bli absorbert i steinen. For rengjøring bør det holde med husholdningspapir, vann og vaskemiddel.

Jo lenger stoffet blir værende der etter at det ble skvettet eller sølt på granittoverflaten, desto større er sannsynligheten for at det oppstår en flekk som er vanskelig å fjerne. For fjerning av mer vanskelige flekker anbefaler vi bruk av spesielle midler for rengjøring av naturstein. Egnede rengjøringsmidler kan skaffes både fra Diapol og fra detaljistforretninger. Etter bruk av rengjøringsmiddelet anbefaler vi å vaske benkeplaten igjen med vann og vaskemiddel.

Forebygging av varmeskader og riper
Selv om granitt er relativt motstandsdyktig mot riper, anbefaler vi likevel å benytte skjærefjøler. Jevnlig arbeid uten bruk av skjærefjøl skader både skjæreredskapene og benkeplaten, fører til matting av glansen og øker sannsynligheten for flekkdannelse.

Selv om granitten har høy varmetoleranse, anbefaler vi likevel å bruke bordskånere for gryter og kar tatt direkte fra ovnen eller komfyren. Dette hindrer også for eksempel leirkar med grov bunn i å skade benkeoverflaten.

Langsiktig vedlikehold

Alle overflatene er behandlet med et spesielt impregneringsmiddel for å gi lang levetid. Dette hindrer at væsker absorberes i benkeplaten og minimerer dermed også eventuell flekkdannelse. Avhengig av bruksgrad og type granitt anbefaler vi fornyet behandling med impregneringsmiddel spesielt beregnet for naturstein med 1-2 års mellomrom. Granittbenkeplater med lys farge skal alltid behandles årlig, med mørkere farge hvert 1–2 år. Egnet rengjøringsmiddel kan skaffes både fra Diapol og fra detaljistforretninger.

Vedlikehold av benkeplater i kvartskompositt

Kvartskompositt er et industrielt materiale, som inneholder over 90% naturlige ingredienser samt en mindre andel andre ingredienser for å opprettholde riktig farge og konsistens. Ved framstilling benkeplaten skjæres kvartsen til egnet størrelse før kanter og overflater bearbeides.

Benkeplater av kvarts er slitesterke, vannbestandige og enkle å vedlikeholde. Ved riktig pleie varer de i flere tiår.

Daglig rengjøring

For rengjøring av kvartsbenkeplater anbefaler vi å bruke en fuktig klut (mikrofiber), varmt vann og om nødvendig også et nøytralt (pH 7), svakt alkalisk (pH 8-10) eller svakt surt (pH 4-6) rengjøringsmiddel. Det bør foretrekkes bruk av midler som er spesielt beregnet for bruk med kvartsstein, og svært sure eller blekende rengjøringsmidler bør unngås. Overflaten er også følsom for skurende materialer.

Forebygging og fjerning av flekker

I den grad det er mulig bør kvartsbenkeplaten beskyttes godt mot flekker. Unngå at kjemikalier og etsende midler havner på benkeplaten. Den enkleste måten å unngå flekker på er å fjerne smuss umiddelbart så det ikke får tørke eller bli absorbert i materialet. For rengjøring bør det holde med husholdningspapir, vann og vaskemiddel.

For fjerning av mer vanskelige flekker anbefaler vi bruk av spesielle midler for rengjøring av kvarts. Egnet rengjøringsmiddel kan skaffes både fra Diapol og fra detaljistforretninger. Etter bruk av rengjøringsmiddelet anbefaler vi å vaske benkeplatene igjen med vann og vaskemiddel.

Forebygging av varmeskader og riper

Kvartskompositten er ikke fullstendig varmebestandig, dvs. at materialet kun tåler sterk varme i kort tid og kan sprekke opp som følge av termisk sjokk. Svært varme overflater (f.eks. et hett kokekar) kan sette spor som følge av at harpiksen i kvartskompositten smelter ved høye temperaturer. Om en for eksempel ønsker å sette en het gjenstand på en overflate som inneholder speilfragmenter (i Diapols sortiment er dette materialene som inneholder ordet «Starlight») er det sterkt anbefalt å bruke spesielle bordskånere for å unngå å skade overflaten. Vi anbefaler ikke å sette hete gjenstander direkte på overflater av kvartskompositt, selv ikke midlertidig.

Selv om kvartsen er relativt motstandsdyktig mot riper, anbefaler vi likevel alltid å benytte skjærefjøler for å unngå eventuelle skader.

Langsiktig vedlikehold

Ved innendørs bruk av benkeplater med polert kvarts er det ikke nødvendig å impregnere overflaten (med spesialstoff), ettersom kvartsen ikke absorberer væsker. Utendørs kan fargen på kvartsen endre seg over tid.

Vedlikehold av marmorbenkeplater

Marmor er hundre prosent naturlig materiale med unik farge og mønster. Benkeplaten framstilles av marmor som brytes fra jordskorpen, blir skåret i ønsket størrelse før kanter og overflater bearbeides.

Marmorbenkeplater er motstandsdyktige kun ved riktig og regelmessig vedlikehold.

Daglig rengjøring

For rengjøring av marmorbenkeplater anbefaler vi å bruke en fuktig klut (mikrofiber), varmt vann og om nødvendig også et nøytralt (pH 7) eller svakt alkalisk (pH 8-10) rengjøringsmiddel. Det bør foretrekkes bruk av midler som er spesielt beregnet for bruk med naturstein, og sure eller blekende rengjøringsmidler bør unngås.

Marmoroverflaten er også følsom for skurende materialer, dvs. at mikroskader kan oppstå både ved bruk av stålsvamp og av tilfeldige sandkorn på kluten.

Forebygging og fjerning av flekker

Marmor er et porøst materiale med stor absorpsjonsevne, som krever stor forsiktighet og beskyttelse mot smuss og væsker. Unngå at kjemikalier og etsende midler havner på benkeplaten. Forsiktig bør man også være med vanlige matvarer som kaffe og te, oljer, juice og sure frukter.

Vi anbefaler at flekkene fjernes så raskt som mulig med husholdningspapir, vann og vaskemiddel, slik at urenheten ikke tørker eller blir absorbert i steinen. For fjerning av vanskeligere flekker anbefaler vi bruk av spesielle midler for rengjøring av marmor. Etter bruk av rengjøringsmiddelet anbefaler vi å vaske benkeplaten igjen med vann og vaskemiddel. Egnet rengjøringsmiddel kan skaffes både fra Diapol og fra detaljistforretninger.

Forebygging av varmeskader og riper

Ettersom marmor er mykere og mer porøs enn for eksempel granitt, er marmoren temmelig utsatt for riper. Derfor bør det alltid brukes skjærefjøler. For å unngå skader anbefaler vi at det benyttes bordskånere når varme kokekar settes på marmoroverflaten.

Langsiktig vedlikehold

Alle benkeplatene er behandlet med impregneringsmiddel for å sikre lang levetid og forhindre at væsker absorberes i steinen. Avhengig av type marmor og bruksgrad anbefaler med impregneringsmiddel for marmoroverflater minst en gang i året.

Pleie av keramiske benkeplater

Keramikk er et materiale som er framstilt av hundre prosent naturlige komponenter og som er høyt skattet i moderne hjemmeinnredning. En slik benkeplate lages av en keramisk plate bearbeidet ved høy temperatur, som blir skåret i ønsket størrelse før kanter og overflater bearbeides.

Keramiske benkeplater er motstandsdyktige mot riper, og de er også varmebestandige og absorberer ikke væsker. Disse benkeplatene er særlig godt egnet i hjem med små barn eller kjæledyr, ettersom de er enkle å rengjøre og ved riktig pleie beholder sin skjønnhet i flere tiår.

Daglig rengjøring

For daglig rengjøring anbefaler vi bruk av en fuktig klut (mikrofiber), varmt vann og etter behov rengjøringsmiddel med nøytral pH-verdi, svakt alkalisk (pH 8-10) eller svakt syreholdig (pH 4-6). Sterkt sure rengjøringsmidler eller midler som inneholder blekende stoffer bør ikke benyttes til rengjøring av keramiske benkeplater. Den keramiske overflaten er også følsom for skurende materialer.

Forebygging og fjerning av flekker

For å sikre en keramisk benkeplate lang levetid bør den beskyttes omhyggelig mot flekker. Unngå at kjemikalier og etsende midler havner på benkeplaten. Den enkleste måten å unngå flekker er å fjerne smuss umiddelbart så det ikke får tørke eller bli absorbert i materialet. For rengjøring bør det holde med fuktig klut, vann og vaskemiddel.

Kraftigere flekker anbefaler vi å fjerne ved hjelp av spesielle pleie- og rengjøringsmidler for keramiske overflater. Etter bruk av rengjøringsmiddelet anbefaler vi å vaske benkeplatene igjen med vann og vaskemiddel.

Forebygging av varmeskader og riper

Benkeplater av keramiske materialer er varmebestandige – kokekar tatt rett fra ovnen endrer ikke fargen på overflaten og skader den ikke.

Keramisk materiale er svært motstandsdyktig mot riper, men vi anbefaler likevel også å bruke skjærefjøler beregnet for formålet. Tunge fallende gjenstander eller slag mot benkeplaten bør også unngås.

Langsiktig vedlikehold

Keramiske benkeplater krever ikke impregnering, da de ikke absorberer væsker.

Perlen på ditt kjøkken - en benkeplate i keramikk, naturstein eller kvarts lages av Diapol!

Se alle materialer