• +4721075035

Ofte stilte spørsmål

Hvor kan jeg se vareprøver?

Oppmåleren har med seg steinprøver men det er også mulig å se på våre stenprøver hos vår samarbeidspartner.

 

Hva må jeg ha på stedet når dere kommer for å måle opp kjøkkenet?

Før oppmålingen begynner skal kunden forberede arbeidsområdet for egen regning som følger:

• De nederste kjøkkenskapene skal være fastmonterte og gammel benkeplate fjernet. I henhold til spesialavtale med Diapol Granite kan det i visse tilfeller være mulig å måle uten å fjerne eksisterende benkeplate, men i dette tilfellet står Diapol Granite ikke ansvarlig for endelige måleresultater og for at de nye produktene som erstatter de gamle passer inn. 

• Du kan velge vasken fra vår hjemmeside eller kjøpe fra en annen leverandør. Vasker må kobles fra før vi kommer for å lage sjablong og før vi monterer.

• Kunden skal senest ved bekreftelse av bestillingen velge konkrete typer vasker, blandebatterier, kokeplater og ovner og gi Diapol Granite respektive produktdatablad (type modell, mål og annen teknisk informasjon nødvendig for Diapol Granite).

• Oppmålere skal ha trygg adkomst uten hindringer til arbeidsområdet og kunden skal fjerne gjenstander som kan hindre arbeidet. 

• Det er ikke tillatt å endre eller flytte på plasseringen av skap, vask(er), blandebatteri(er), kokeplate eller ovn etter oppmålingen. 

Hvilke forberedelser skal gjøres før montasje av benkeplate?

Før oppmålingen begynner skal kunden forberede montasjeområdet for egen regning som følger:

• forsikre seg om at skap, møbler og skrog nødvendige for montasje av benkeplate er i samme tilstand både under oppmålings- og montasjearbeidene – ordentlig festet, i vater og tilstrekkelig støttet opp om nødvendig; 

• forsikre seg om at nødvendige åpninger for for ovn, vask(er), blandebatteri(er) osv. i skap, møbler og skrog under benkeplaten nødvendige er riktig plassert og utført med riktige mål; 

• forsikre seg om at eksisterende benkeplate og bakgrunn er fjernet i nødvendig omfang;

• ta hensyn til vektbelastningen fra nye benkeplater ved innkjøp og montasje av skap, møbler og skrog: kvarts minst 75 kg/m2, granitt og marmor minst 95 kg/m2, keramikk minst 25 kg/m2; 

• forsikre seg om at gulv i arbeidsområdet er dekket med sterkt sklisikkert materiale.  Montørene til Diapol Granite er forpliktet til å ha på seg vernesko som kan skade gulvet;

• forsikre seg om at vanntilkobling er stengt og strømmen er slått av;

• forsikre at oppmålere har trygg adkomst uten hindringer til arbeidsområet og fjerne gjenstander som kan hindre arbeidet. 

• dersom avtalt i bestillingen, står kunden ansvarlig for hjelp under løfting. 

Behandling av reklamasjoner

Dersom du av en eller annen grunn ikke er fornøyd med produktene eller tjenestene til Diapol Granite, vennligst send oss skriftlig reklamasjon med nødvendig tilleggsinformasjon. Reklamasjonsfristen for private kunder er 2 år fra kjøpsdato.

Vi behandler din reklamasjon så fort som mulig i løpet av fornuftig tid.

Reklamasjonsskjema

Perlen på ditt kjøkken - en benkeplate i keramikk, naturstein eller kvarts lages av Diapol!

Se alle materialer